Regulamin

ინტერნეტ-მაღაზიის ამ რეგლამენტებში მითითებულია ინტერნეტ მაღაზიის ექსპლუატაციის წესები, რომელსაც აწარმოებს "მოი მილის" სახელით ინტერნეტ-მისამართი www.moimili.netდა მაღაზიაში მაღაზიების საშუალებით, მყიდველებთან საქონლის რეალიზაციის ხელშეკრულებების გაფორმებისა და განხორციელების პირობები. ეს რეგულაციები ხდება გამყიდველსა და მყიდველს შორის დადებული ხელშეკრულების ნაწილი.

მიუხედავად ონლაინ მაღაზიის საშუალებით განხორციელებული შესყიდვისა, მყიდველს უფლება აქვს შეკვეთის განთავსებამდე მოლაპარაკება მოახდინოს გამყიდველთან ხელშეკრულების ყველა დებულების შესახებ, მათ შორის, მათ შორის, რომლებიც შეიცვლება შემდეგი რეგულაციების დებულებები. ეს მოლაპარაკებები უნდა ჩატარდეს ელექტრონული ფოსტით ან წერილობით და მიმართული უნდა იყოს გამყიდველის კორესპონდენციის მისამართით: მოი მილი კლაუდია ვკისიო თავის რეგისტრირებულ ოფისში ვარშავაში, ბრონოვსკის ქუჩაზე 7D, 03-995 ვარშავაში. მყიდველის გადაყენების შემთხვევაში ინდივიდუალური მოლაპარაკებების გზით ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობის შემთხვევაში, გამოიყენება შემდეგი რეგულაციები და მოქმედი კანონი.

1. ინფორმაცია ONLINE მაღაზიის შესახებ

1.1. ონლაინ მაღაზია, რომელიც მუშაობს www.moimili.net ეკუთვნის Klaudia Wcisło, რომელიც ახორციელებს ბიზნეს საქმიანობას კომპანია Moi Mili Klaudia Wcisło– ს მიერ ვარშავაში, ქუჩის Bronowska 7D, 03-995 ვარშავა, რომელიც შედის ეკონომიკის მინისტრის მიერ დაცული ეკონომიკური საქმიანობის ცენტრალურ რეესტრში, NIP ნომერზე 9930439924, REGON 146627846, შემდგომში - "გამყიდველი".

1.2. მაღაზიის მონაცემები:
საბანკო ანგარიში:
Alior Bank 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415

კორესპონდენციის მონაცემების შენახვა:
მილი მილი კლაუდია ვცისო
ul. Bronowska 7D
03-995 ვარშავაში
ელ-ფოსტა:
moimili.info@gmail.com
საკონტაქტო ტელეფონი: + 881 543 398

2. ტერმინთა
ქვემოთ ჩამოთვლილ ტერმინებს აქვთ მოცემული წესებში მოცემული მნიშვნელობები:

"მყიდველი" - ნიშნავს მაღაზიის მომხმარებელს, ანუ ფიზიკური პირის სრული იურიდიული შესაძლებლობის მქონე პირს, იურიდიულ პირს ან ორგანიზაციულ განყოფილებას, რომელიც არ არის იურიდიული პირი, რომელსაც კანონი ანიჭებს იურიდიულ შესაძლებლობებს, რაც აფორმებს გამყიდველთან საქონლის გაყიდვის ხელშეკრულებას იმ მიზნით, რომელიც პირდაპირ არ უკავშირდება მის საქმიან საქმიანობას. ან პროფესიონალი, ანუ საკუთარი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად;

"დებულებები "- ნიშნავს ამ მოქმედი წესების" მოი მილის "ონლაინ მაღაზიას, რომელსაც ეკუთვნის გამყიდველი.
"გამყიდველი" - აქვს მნიშვნელობა 1.1 პუნქტში მითითებული;
"მაღაზია" - ნიშნავს "მოი მილის" ონლაინ მაღაზიას, რომელსაც ეკუთვნის გამყიდველი, მუშაობს იქ
www.moimili.net საქონლის მიყიდვა მყიდველებისთვის.
"შეძენის დადასტურება" - ინვოისი, კანონპროექტი ან ქვითარი, რომელიც გაიცემა წლის 11 მარტის 2004 საქონლისა და მომსახურების შესახებ გადასახადის შესახებ კანონის შესაბამისად, შესწორებული და სხვა მოქმედი კანონებით.

3. შეთავაზება

3.1. გამყიდველი საქონელს ყიდის ინტერნეტით მთელი საათის განმავლობაში - ფორმის შევსებით მაღაზიის ვებსაიტზე, ელ.ფოსტით: www.moimili.net ხოლო ტელეფონით საათებში + 48 881 543 398 8-16. ინტერნეტის საშუალებით შეკვეთის განთავსების პირობა არის შეკვეთის ფორმის სწორად შევსება მისამართის დეტალებთან და გადახდა ამ რეგლამენტის შესაბამისად.

3.2. მწარმოებლის სახელები და ბრენდები მათი მფლობელების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაა და მხოლოდ მაღაზიაში არის წარმოდგენილი ინფორმაციული მიზნებისთვის. წარმოდგენილი პროდუქტები და ინფორმაცია მათ შესახებ, მათ შორის, ფასთა სიები, საქონლის ფოტოები და სურათები არ წარმოადგენს რეკლამას ან შეთავაზებას კანონის შესაბამისად, მაგრამ მხოლოდ საქონლის შესახებ კომერციული ინფორმაციაა და შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს ფაქტობრივი მდგომარეობიდან.

3.3. მაღაზიაში შემოთავაზებული საქონლის რაოდენობა და ტიპი ცვალებადია და ექვემდებარება მუდმივ განახლებას.

3.4. მაღაზიაში ნებისმიერი რეკლამით დაფარებული საქონლის რაოდენობა შეზღუდულია. მათი გაყიდვა ხორციელდება მაღაზიის მიერ დადასტურებული შეკვეთის საფუძველზე, ხოლო აქციები გრძელდება.

4. საქონლის ფასები

4.1. ყველა თვალსაჩინო ფასი ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე www.moimili.net საქონელი მთლიანი ფასია (მაგ. მოიცავს დღგ) და გამოიხატება პოლონურ ზლოტებში. საქონლის ფასები არ შეიცავს ადგილზე მიტანის ხარჯებს, რომლებიც განისაზღვრება მიწოდების ცალკეული ჩამონათვალის მიხედვით.

4.2 ფასები გამოჩნდება მაღაზიის ვებსაიტზე www.moimili.net აგრეთვე საქონლის აღწერილობა წარმოადგენს მხოლოდ კომერციულ ინფორმაციას და არა შეთავაზებას სამოქალაქო კოდექსის მნიშვნელობით. სავალდებულო - კონკრეტული კონტრაქტის დადების მიზნით - ისინი მხოლოდ მოგების მოპოვებისთანავე მიიღებენ, როგორც კი გამყიდველი დაადასტურებს შესრულების ბრძანების მიღებას.

4.3 თითოეული პროდუქტისთვის მოცემული ფასი ძალაშია აქციების გასვლამდე. მაღაზია იტოვებს უფლებას შეცვალოს შემოთავაზებული საქონლის ფასები, შემოიტანოს მაღაზიის შეთავაზება ახალი საქონელი, განახორციელოს და გააუქმოს სარეკლამო კამპანიები მაღაზიის გვერდებზე, ან შეიტანოს ცვლილებები მათში. საქონლის ფასის ცვლილება გავლენას არ ახდენს განსახორციელებლად მიღებულ დავალებებზე და დადასტურებაზე.

5. კონტრაქტის დასკვნა და კონტრაქტის შესრულება

5.1. შეკვეთის პროცესი იწყება შერჩეული პროდუქტის გვერდით ღილაკის "კალათაში დამატება". მყიდველი, იმ საქონლის საბოლოო შერჩევის შემდეგ, რომლის ყიდვასაც აპირებს, დააჭერს ღილაკს "შეკვეთას". შემდეგ, მყიდველს სთხოვა მიაწოდოს ელექტრონული ფოსტის მისამართი, არჩევანის მიწოდების მეთოდი და გადახდის ტიპი. საჭირო ინფორმაციის დასრულების შემდეგ, მყიდველი ღილაკზე "განაგრძობს". მყიდველს სთხოვა მიაწოდოს მისამართი, სადაც შეკვეთილი საქონელი უნდა მიეწოდოს.

5.2. საბოლოო შეკვეთამდე, მყიდველს შეუძლია წაიკითხოს ინფორმაცია განთავსებული შეკვეთის შესახებ, რომელიც მოიცავს, სხვათა შორის შეკვეთილი საქონლის გაანგარიშება, მათი ერთეული და მთლიანი ფასი, ფასდაკლებითა და მიწოდების ხარჯებით. შეკვეთილი საქონლის გადაზიდვისთვის საჭირო მონაცემების დასრულების შემდეგ, მყიდველი დააჭირებს ღილაკს "ადგილის შეკვეთა".

5.3. ღილაკზე "შეკვეთის ადგილი" დააჭირეთ მყიდველს გამყიდველს წარუდგენს წინადადებაში მითითებული საქონლის შეძენას, მასში მითითებულ პირობებში და წესების შესაბამისად ("შეკვეთის განთავსება", "განთავსებული დავალება"). შეკვეთად ითვლება მყიდველის მიერ საქონლის შეძენის ვადა და სავალდებულო შეთავაზება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთის ფორმა სწორად შეავსო მყიდველმა და გაუგზავნა გამყიდველს მაღაზიის გვერდებზე განთავსებული სისტემისა და მექანიზმების გამოყენებით, ღილაკზე "ადგილი შეკვეთის" დაჭერით, თუ კანონით არ არის გათვალისწინებული. სხვაგვარად. შეკვეთის განთავსება არ არის მისი გამყიდველის მიერ მიღებული.

5.4. "ადგილის შეკვეთის" ღილაკის დაჭერის შემდეგ, გამყიდველი წარმოშობს ინფორმაციას შეკვეთის დეტალების შესახებ, რომლებიც გადაეგზავნება მყიდველის ელ.ფოსტის მისამართს, რომელიც მოცემულია შეკვეთის ფორმაში ("შეკვეთის შეჯამება", "შეკვეთის შეჯამება"). გამყიდველის მიერ შეკვეთის დეტალების შესახებ ინფორმაციის გაგზავნა არ წარმოადგენს ხელშეკრულების დადებას, არამედ მიზნად ისახავს მხოლოდ მყიდველს აცნობოს, რომ შეკვეთამ მიაღწია მაღაზიას.

5.5. შეკვეთის შემაჯამებელ შეტყობინებაში ასევე მოცემულია შეკვეთის მოთხოვნა თანხის (საქონლის ფასი და გადაზიდვის საფასურის) გადახდა. მყიდველი იღებს ვალდებულებას, გადაიხადოს თანხა განთავსებული შეკვეთასთან დაკავშირებით, ამ რეგლამენტიდან გამომდინარე პირობებსა და ვადაში.

5.6. მყიდველის მიერ გადახდის გაკეთების შემდეგ, გამყიდველი გამყიდველს ელექტრონული ფოსტით აცნობებს მყიდველს შესრულების შესახებ ბრძანების მიღების შესახებ. გაყიდვის ხელშეკრულება იდება, როდესაც მყიდველი იღებს შეტყობინებას გამყიდველისგან, რომელიც დაადასტურებს აღსრულებისთვის განთავსებული შეკვეთის მიღებას. შეკვეთის მიღების პირობა არის პროდუქტის ხელმისაწვდომობა მაღაზიის საწყობში.

5.7. გამყიდველი იტოვებს უფლებას შეამოწმოს შეკვეთი გონივრული ეჭვის შემთხვევაში (მაგ., არარსებობის ადგილზე მიტანის მისამართი) და მყიდველის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ამ რეგლამენტის დებულებების შესრულების შემთხვევაში. ზემოხსენებული სიტუაციების არსებობის შემთხვევაში, გამყიდველს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რომლის შესახებაც მყიდველს ეცნობა ელექტრონული ფოსტით.

5.8. შეკვეთის შესასრულებლად აუცილებელია მომხმარებელმა მიაწოდოს შემდეგი მონაცემები: სახელი და გვარი, (კომპანიის სახელი, საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი), ადგილზე მიტანის მისამართი, ელ.ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, რაც საშუალებას აძლევს შეამოწმოს დაყენებული შეკვეთის შემოწმება.

5.9. გამყიდველის მიერ შეკვეთის მიღების დადასტურებამდე, მყიდველს შეუძლია შეკვეთის კორექტირება ელ.ფოსტით წარუდგინოს შემდეგ მისამართზე: moimili.info@gmail.comდა მისი მოქმედების ვადის შესაბამისად, ასეთი კორექტირება უნდა დაამტკიცოს გამყიდველმა ელექტრონული ფოსტით. ეს არ ახდენს გავლენას მყიდველის უფლებებზე, რომელიც წარმოიშობა განაღდებისგან.

5.10. ხელშეკრულების შეძენილი საგანი იგზავნება მყიდველის მიერ შერჩეული გაყიდვების დოკუმენტთან ერთად, მყიდველის მიერ შერჩეული მიწოდების სახეობა იმ ადგილზე, რომელიც მითითებულია მყიდველის მიერ შეკვეთაში.
5.11 მყიდველს შეკვეთის გაგზავნის შემდეგ, მაღაზია გამოიმუშავებს ელ.ფოსტს (თუ ეს შესაძლებელია) გაგზავნის შესახებ ინფორმაციას.

6. საქონლის გადაზიდვა და მიწოდება

6.1. გამყიდველი ასრულებს შეკვეთებს მთელს მსოფლიოში კურიერის ან პოლონური ფოსტის გადაზიდვით.

6.2. საქონლის მიწოდება ხდება მყიდველის არჩევანის მიხედვით, მისი საშუალებით მითითებული წესით;

ა) პოლონური ფოსტა ან საკურიერო კომპანია,
ბ) პირადი პიკაპის საშუალებით, ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით დანიშვნის გზით.

6.3. გადაზიდვის საფასურს ეკისრება მყიდველი, რომელსაც ეცნობება შეკვეთის განთავსებამდე მიწოდების მთლიანი ღირებულების შესახებ. შეკვეთის მოკლე შინაარსი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას შეკვეთისა და მიწოდების ღირებულების შესახებ, მყიდველს ეგზავნება ელექტრონული ფოსტით, შეკვეთის განთავსების შემდეგ, შეკვეთის ფორმაში მითითებულ მისამართზე.

6.4. მყიდველმა უნდა შეამოწმოს ამანათის მდგომარეობა მიღების დროს კურიერული კომპანიის თანამშრომლის ან პოჩტა პოლსკის თანდასწრებით. ამანათის დაზიანების შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია მოახსენოს ამ ფაქტს კურიერში, შეადგინოს საჩივრის დასკვნა და შეატყობინოს ამ ფაქტის მაღაზიას.

6.5. უცხოური მიწოდების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად მყიდველისა და გამყიდველის მიერ ელექტრონული ფოსტით, კურიერის კომპანიის ტარიფის შესაბამისად.

6.6. გამყიდველი არ აწვდის ფულადი თანხის ჩაბარებას.

7. ბრძანების მიღების დრო

7.1. შეკვეთის დამუშავების დრო ნიშნავს დრო, რომელიც საჭიროა შეკვეთის გაგზავნისთვის. გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, გააკეთოს მაქსიმალური გონივრული ძალისხმევა, რომ იგი მაქსიმუმს მიაღწევს 3-5 სამუშაო დღის განმავლობაში, იმ შეკვეთიდან მიღებული თანხის მიღებიდან, გამყიდველის საბანკო ანგარიშზე.

7.2. შაბათს ან კვირას, ან სახელმწიფო არდადეგებზე განთავსებული შეკვეთები ხორციელდება 3-5 სამუშაო დღის განმავლობაში, პირველი სამუშაო დღის განმავლობაში, მაგრამ შემდგომი სახალხო არდადეგების გამოკლებით.

7.3. გამყიდველი იტოვებს უფლებას შეაჩეროსa მაღაზიიდან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მიტანის გაკეთება, თითოეულ შემთხვევაში წინასწარ მითითებულ ვებსაიტზე www.moimili.net. შეკვეთების დამუშავება არ ხდება ამ კონკრეტულ ვადაში, ხოლო 7.1 პუნქტში მითითებული შეკვეთების შესრულების ვადა ავტომატურად გაგრძელდება და მოქმედებას დაიწყებს მითითებული ვადის გასვლიდან პირველ სამუშაო დღეს.

8. გადახდის

8.1. გადახდის მეთოდი მყიდველის მიერ შერჩეულია თითოეული შეკვეთისთვის.

8.2. მყიდველს შეუძლია შეარჩიოს გადახდის ვარიანტი შეკვეთის განთავსების შემდეგ გადახდის შემდეგი მეთოდებიდან:

ა) უსაფრთხო ონლაინ გადახდის სისტემის საშუალებით PayPal ან tPay

ბ) გადარიცხვა საბანკო ანგარიშზე.

8.3. მყიდველისთვის შეუძლებელია თანხის გადახდა ფულადი სახსრებით ან ჩეკის გაგზავნით.

8.4. პოლონური საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვის შემთხვევაში (წინასწარი თანხები), ელექტრონულ ფოსტაზე მითითებული მთელი თანხა, რომელიც დაადასტურებს შეკვეთის განთავსებას მაღაზიაში, უნდა გადაირიცხოს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში, რომელიც ითვლება მყიდველის გაგზავნის თარიღიდან, რომელშიც შეჯამებულია ზემოთ მითითებული 5.4 პუნქტში მითითებული ბრძანება. მაღაზიის საბანკო მონაცემები, გადარიცხვის სახელთან ერთად, რომელიც ასევე არის შეკვეთის ნომერი. გადახდა ითვლება მაღაზიის საბანკო ანგარიშის დაკრედიტების დროს. ზემოხსენებულ პერიოდში, შეკვეთილი საქონელი იფარება შეკვეთით.

8.5. თუ გადარიცხვა არ განხორციელდა აღნიშნულ პერიოდში, შეკვეთა ჩაითვლება შეუსაბამოდ და იწურება მყიდველის შესყიდვის შეთავაზება, რაც იწვევს შეკვეთის გაუქმებას და დაჯავშნის ვადის გასვლას.

8.6. გამყიდველი ადასტურებს შეკვეთის გადახდის მიღებას ელ.ფოსტით.

8.7. გამონაკლის შემთხვევაში, შესაძლებელია გადახდის ვადის გახანგრძლივება, მაგრამ მისი ნამდვილობისთვის აუცილებელია გამყიდველმა მიიღოს ასეთი ახალი ვადა ელექტრონული ფოსტით.

8.8. თუ მყიდველს სურს ინვოისის მიღება, მაღაზიაში შეკვეთის შეთავაზებით იგი თანახმაა გააგზავნოს და ელექტრონულად გაუგზავნოს მის მიერ მოწოდებულ ელექტრონულ ფოსტაზე, ინვოისების, ამ ინვოისების დუბლიკატების და მათი შესწორებების შესაბამისად, 20 დეკემბრის 2012 დებულების შესაბამისად. ელექტრონული ფორმით ინვოისების გაგზავნის, მათი შენახვის წესებისა და საგადასახადო ორგანოს ან ფისკალური კონტროლის ორგანოსათვის მათი გახადების პროცედურის შესახებ (კანონების ჟურნალი 2010, პუნქტი 1528).

9. შენახვის შესაძლებლობა, ხელშეკრულების ტექსტის ნახვა.

9.1. ამ წესების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ მაღაზიის ვებსაიტზე www.moimili.net / გვერდზე / რეგულაციებში.

9.2. გარდა ამისა, ვებ – ბრაუზერში არსებული ფუნქციის გამოყენებით, შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და შეინახოთ რეგულაციები დოკუმენტის სახით.

9.3. განთავსებული შეკვეთის მონაცემები შეიძლება დამატებით დაარქივდეს: შინაგანაწესის ჩამოტვირთვის და მაღაზიაში განთავსებული შეკვეთის ბოლო გვერდზე შეგროვებული მონაცემების შენახვის საშუალებით, ბრაუზერში არსებული ფუნქციების გამოყენებით, ან მყიდველის მიერ მოწოდებულ ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი ინფორმაციის შესახებ ინფორმაციის შენახვა.

10. კონტრაქტი

10.1. მომხმარებელთა უფლებების შესახებ (30 ივნისის 2014- ის კანონების ჟურნალი) 24– ის მაისის 2014– ის კანონის შესაბამისად, მომხმარებელი (ფიზიკური პირი, რომელიც იურიდიულ გარიგებას აწარმოებს მეწარმესთან, რომელიც უშუალოდ არ უკავშირდება მის საქმიანობას ან პროფესიულ საქმიანობას), რომელმაც დაიდო დისტანციური ხელშეკრულება ან ბიზნეს შენობის გარეთ უფლება აქვს ხელშეკრულებიდან გასვლა 14 დღის განმავლობაში, ყოველგვარი მიზეზის გამო და გაუთვალისწინებელი ხარჯების გარეშე, გარდა ხელოვნებაში მითითებული ხარჯებისა. 33, ხელოვნება. 34 განყოფილება 2 და ხელოვნება. 35– ის აქტის 30 მაისი 2014 მომხმარებელთა უფლებების შესახებ.

10.2. ხელშეკრულებიდან გასვლის ვადა იწურება მშობიარობის დღიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ.

10.3. გაყვანის უფლების განხორციელების მიზნით, მყიდველმა, რომელიც არის მომხმარებელი, უნდა აცნობოს გამყიდველს, მის სახელს, სრულ საფოსტო მისამართს და, თუ ეს შესაძლებელია, ტელეფონის ნომერს, ფაქსის ნომერს და ელ.ფოსტის მისამართს, აცნობოს ცალსახა განცხადებით ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ. წერილობით. მყიდველს შეუძლია გამოიყენოს სამოდელო გაყვანის ფორმა, რომელიც თან ერთვის დანართში 2 აქტი 30 მაისი 2014 მომხმარებელთა უფლებების შესახებ, მაგრამ ეს სავალდებულო არაა. მყიდველს ასევე შეუძლია შეავსოს და წარუდგინოს გატანის ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია გამყიდველის ვებსაიტზე www.moimili.net. თუ მყიდველი იყენებს ამ ვარიანტს, გამყიდველი დაუყოვნებლივ უგზავნის დადასტურებას იმის შესახებ, რომ ინფორმაცია მიიღებს ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ, ელ.ფოსტით, მყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე. ხელშეკრულებიდან გასვლის ვადის შესასრულებლად საკმარისია ინფორმაციის გაგზავნა ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებით, ხელშეკრულებიდან გასვლის ვადის გასვლამდე.

10.4. კონტრაქტიდან გასვლის შემთხვევაში, ხელშეკრულება ბათილად ითვლება და გამყიდველი უბრუნდება მყიდველს, რომელიც არის მომხმარებელი, მყიდველიდან მიღებული ყველა გადახდა, მათ შორის მიწოდების ხარჯები (გარდა მყიდველის მიერ შერჩეული მიწოდების მეთოდით გამოწვეული დამატებითი ხარჯების გარდა, მყიდველის მიერ არჩეული მიწოდების მეთოდით, გარდა ჩვეულებრივი ჩვევის მიწოდების მეთოდი, რომელიც შემოთავაზებულია გამყიდველის მიერ) დაუყოვნებლივ და ნებისმიერ შემთხვევაში არა უგვიანეს 14 დღის შემდეგ იმ დღიდან, როდესაც გამყიდველმა მიიღო ინფორმაცია მყიდველის უფლებების განხორციელების შესახებ ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ. გამყიდველი ანაზღაურებს გადასახადს იმავე გადახდის მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც მყიდველმა გამოიყენა თავდაპირველ გარიგებაში, თუ მყიდველი არ დათანხმდა სხვა გამოსავალზე. მყიდველი არ იხდის გადასახადს, რომელიც დაკავშირებულია გადახდის დაბრუნებასთან. გამყიდველს შეუძლია ანაზღაურება აიღოს ნივთის მიღებამდე ან სანამ მყიდველი არ უზრუნველყოფს მისი დაბრუნების მტკიცებულებას, რომელი შემთხვევა ხდება პირველ რიგში.

10.5. გაყვანის უფლების განხორციელებისას, მყიდველი, რომელიც არის მომხმარებელი, ვალდებულია დაუყოვნებლივ გაგზავნოს ან გადაიტანოს საქონელი გამყიდველის მისამართით გამყიდველის მოი მილი კლაუდია ვკისაო, პიუსუდსკიგო 20 / 5 ქუჩაზე, 33-100 Tarnów დაუყოვნებლივ, და ნებისმიერ შემთხვევაში არა უგვიანეს 14 დღის შემდეგ იმ დღიდან, როდესაც მიიღო გამყიდველი. ინფორმაცია მყიდველის მიერ განხორციელების შესახებ ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლების შესახებ. ვადა აკმაყოფილებს, თუ მყიდველი ნივთს უკან უგზავნის 14 დღის გასვლამდე. მყიდველი ეკისრება ნივთის დაბრუნების პირდაპირ ღირებულებას. მყიდველი მხოლოდ პასუხისმგებელია ამ ნივთის მნიშვნელობის სხვაგვარად შემცირებაში, ვიდრე ეს აუცილებელი იყო ნივთის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დასადგენად.

10.6. მყიდველი, რომელიც არის მომხმარებელი, არ ეკისრება ციფრული შინაარსის უზრუნველყოფის ხარჯებს, რომელიც არ არის შენახული ხელშესახები მასალაზე, თუ იგი არ დათანხმდა მომსახურების შესრულებას ხელშეკრულებიდან გასვლის ვადის გასვლამდე, ან არ იყო ინფორმირებული ხელშეკრულებიდან მისი ამოღების უფლების დაკარგვის შესახებ, ასეთი თანხმობის გაცემის დროს. გამყიდველს არ აქვს წარმოდგენილი დადასტურება ხელოვნების შესაბამისად. 15 განყოფილება 1 და ხელოვნება. 21 განყოფილება 1 აქტის 30 მაისი 2014 მომხმარებელთა უფლებების შესახებ (24 ივნისის 2014- ის კანონების ჟურნალი)

10.7. გაყვანის უფლება არ გამოიყენება კონტრაქტებზე:
ა) მომსახურების გაწევისთვის, თუ მეწარმემ სრულად შეასრულა მომსახურება მომხმარებელთა მკაფიო თანხმობით, რომელსაც სამსახურის დაწყებამდე აცნობეს, რომ მეწარმის მიერ მომსახურების შესრულების შემდეგ, დაკარგავს ხელშეკრულებიდან გამოსვლის უფლებას;
ბ) რომელშიც ფასი ან ანაზღაურება დამოკიდებულია ფინანსური ბაზრის რყევებზე, რომლებზეც მეწარმეს არ აქვს კონტროლი და რომელიც შეიძლება მოხდეს ხელშეკრულებიდან გასვლის ვადის გასვლამდე;
გ) რომლის მომსახურების საგანი არის არაკონსტრუქციული ნივთი, რომელიც დამზადებულია მომხმარებელთა სპეციფიკაციების შესაბამისად ან ემსახურება მისი ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყოფილებას;
დ) რომლის მომსახურების საგანი არის სწრაფი გაუარესების ექვემდებარება ან აქვს ხანმოკლე შენახვის ვადა;
ე) რომლის მომსახურების საგანი წარმოადგენს დალუქულ პაკეტში მოთავსებულ ნივთს, რომლის შეფუთვის გახსნის შემდეგ ჯანმრთელობის დაცვა ან ჰიგიენის მიზეზების დაბრუნება შეუძლებელია, თუ შეფუთვა გაიხსნა მიწოდების შემდეგ;
ვ) სამსახურის მომსახურების საგანი არის ის, რაც მშობიარობის შემდეგ, თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, განუყოფლად არის დაკავშირებული სხვა ნივთებთან;
ზ) რომლის მომსახურების საგანი არის ალკოჰოლური სასმელები, რომელთა ფასი შეთანხმებულია გაყიდვის ხელშეკრულების დადებისთანავე, და რომლის მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ 30 დღის გასვლის შემდეგ და რომლის ღირებულებაც დამოკიდებულია ბაზარზე არსებულ რყევებზე, რომელზე მეწარმეს არ აქვს კონტროლი;
თ) რომლითაც მომხმარებელი პირდაპირ ითხოვს, რომ მეწარმე მასთან სასწრაფო შეკეთების ან შენარჩუნებისთვის მოვიდა; თუ მეწარმე უზრუნველყოფს დამატებით მომსახურებას, გარდა მომხმარებლის მოთხოვნით, ან აწვდის სხვა ნივთებს, გარდა რემონტის ან შესანარჩუნებლად საჭირო სათადარიგო ნაწილებისა, მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან თავი შეიკავოს დამატებითი მომსახურებისა თუ ნივთების მიმართ;
ი) რომელშიც მომსახურების საგანი არის ხმოვანი ან ვიზუალური ჩანაწერები ან დალუქული პაკეტით გადაცემული კომპიუტერული პროგრამები, თუ პაკეტი გაიხსნა მიწოდების შემდეგ;
კ) გაზეთების, პერიოდული ჟურნალების ან ჟურნალების ჩაბარებისთვის, გარდა სააბონენტო კონტრაქტებისა,
ლ) დადებულია საჯარო აუქციონის გზით;
მ) საცხოვრებლის მომსახურებისთვის, საცხოვრებელი მიზნებისათვის, საქონლის გადაზიდვაზე, მანქანების დაქირავებაზე, კვების ობიექტებზე, დასვენებასთან, გართობასთან, სპორტულ ან კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული მომსახურებით სარგებლობისთვის, თუ ხელშეკრულებაში მითითებულია მომსახურების მიწოდების დღე ან პერიოდი;
ნ) ციფრული შინაარსის მიწოდებისთვის, რომელიც არ არის შენახული ხელშესახები მასალებით, თუ მომსახურების შესრულება დაიწყო მომხმარებლის მკაფიო თანხმობით, ხელშეკრულებიდან გასვლის ვადის გასვლამდე და მეწარმის მიერ ინფორმირებული მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლების დაკარგვის შესახებ.

11. საჩივრები პროცედურები და გარანტიის პირობები

11.1. გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს მიაწოდოს პროდუქტი დეფექტებისგან თავისუფალი.

11.2. გამყიდველი მომხმარებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა ხელოვნებაში მითითებული პირობებით. სამოქალაქო კოდექსის 556 და შემდგომში დეფექტების (გარანტიის) შესახებ.

11.3. მომხმარებელთან ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში, თუ ნივთის მიწოდების ერთი წლის განმავლობაში აღმოაჩნდა ფიზიკური ნაკლი, ვარაუდობენ, რომ იგი არსებობდა იმ მომენტში, რაც საფრთხეს უქმნის მომხმარებელს.
11.4. მომხმარებელმა, თუ გაყიდულ ნივთს აქვს ნაკლი, შეუძლია:
ა) გააკეთოს განცხადება ფასების შემცირების მოთხოვნით;
ბ) წარუდგენს ხელშეკრულებას ხელშეკრულების განთავისუფლების შესახებ;
თუ გამყიდველი დაუყოვნებლივ და მომხმარებლისთვის არასასურველი უსიამოვნების გარეშე შეცვლის ნაკლოვან ნივთს არა ნაკლოვანებით ან არ ამოიღებს დეფექტს. ამასთან, თუ საქონელი უკვე შეცვალა ან შეკეთდა გამყიდველმა ან გამყიდველმა არ შეასრულა ვალდებულება ნივთის გაცვლა ერთი დეფექტისგან ან შეცვალოს ხარვეზები, მას არ აქვს უფლება შეცვალოს ნივთი ან შეცვალოს ხარვეზი.

11.5. მომხმარებელს შეუძლია გამყიდველის მიერ შემოთავაზებული ნაკლის ამოღების ნაცვლად, მოითხოვოს ნივთის ერთი დეფექტის უფასოდ შეცვლა ან ნივთის შეცვლის ნაცვლად, მოითხოვოს ხარვეზის მოხსნა, თუ მომხმარებელის მიერ არჩეული წესით ნივთის ხელშეკრულებით გათვალისწინება შეუძლებელია ან შეუძლებელი იქნება ან მოითხოვს ზედმეტ ხარჯებს გამყიდველის მიერ შემოთავაზებულ მეთოდთან შედარებით. ამასთან, როდესაც გადაჭარბებული ხარჯების შეფასება ითვალისწინებს დეფექტისგან თავისუფალი ნივთის ღირებულებას, აღმოჩენილი დეფექტის სახეობასა და მნიშვნელობას და ასევე ითვალისწინებს ის უარყოფითი მხარეები, რომლებზეც მომხმარებელი გამოვლინდებოდა.
დაკმაყოფილების გზა.

11.6. მომხმარებელმა შეიძლება არ გაიყვანოს ხელშეკრულებიდან, თუ ნაკლი შეუსაბამოა.

11.7. მომხმარებელმა, თუ გაყიდულ ნივთს აქვს ნაკლი, ასევე შეიძლება:
ა) ითხოვს ნივთის შეცვლას ერთი ნაკლისგან;
ბ) მოითხოვონ ხარვეზის მოხსნა.

11.8. გამყიდველი ვალდებულია შეცვალოს ნაკლოვანი ნივთიერება არა ნაკლოვანებით ან ამოიღოს იგი
გონივრულ ვადაში დეფექტი მომხმარებლისთვის ზედმეტი უხერხულობის გარეშე.

11.9. გამყიდველს შეუძლია უარი თქვას მომხმარებლის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, თუ დეფექტური ნივთის ხელშეკრულებასთან შესაბამისობაში მოყვანა შეუძლებელია მყიდველის მიერ არჩეული წესით, ან შეუძლებელი იქნება ან მოითხოვოს ზედმეტი ხარჯები, ვიდრე ეს შესაძლებელია მეორე კონტრაქტთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.

11.10. იმ შემთხვევაში, თუ დამონტაჟებულია დეფექტური ნივთი, მომხმარებელმა შეიძლება მოსთხოვოს გამყიდველს დაშლა და ხელახლა აწყობა მასზე არა ნაკლოვანებით შეცვლის შემდეგ ან აღმოფხვრას ხარვეზი, თუმცა, იგი ვალდებულია დააკისროს მასთან დაკავშირებული რამდენიმე ხარჯი, რაც აღემატება გაყიდული ნივთის ფასს, ან შეიძლება გამყიდველს მოსთხოვოს გადასახადების ნაწილი. დაშლა და ინსტალაცია, გაყიდული ნივთის ფასის მდე. გამყიდველის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელი უფლებამოსილია შეასრულოს ეს საქმიანობა გამყიდველის ხარჯზე და რისკზე.

11.11. მომხმარებელი, რომელიც ახორციელებს გარანტიით გათვალისწინებულ უფლებებს, ვალდებულია გამყიდველის ხარჯზე მოახდინოს დეფექტური ნივთის მიწოდება საჩივრის მისამართზე, ხოლო თუ ნივთის ტიპისა და მისი ინსტალაციის წესის გამო, მომხმარებლის მიერ ნივთის მიტანა ზედმეტი რთული იქნებოდა, მომხმარებელი ვალდებულია გამყიდველს მისცეს ადგილი იმ ადგილას, სადაც რომელი რამ არის გამყიდველის მხრიდან ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს დაუბრუნოს ნივთი გამყიდველის ხარჯზე და რისკზე.

11.12. ჩანაცვლების ან შეკეთების ხარჯები ეკისრება გამყიდველს, გარდა პუნქტში აღწერილი სიტუაციისა 11 წერტილი 10 ზემოთ.

11.13. გამყიდველი ვალდებულია მიიღოს მომხმარებელი დეფექტური ნივთისგან არასასურველი ნივთის გაცვლის ან ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში.

11.14. გამყიდველი თოთხმეტი დღის განმავლობაში უპასუხებს:
ა) განცხადება, რომელიც ითხოვს ფასების შემცირებას;
ბ) ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ განცხადება;
გ) მოითხოვოს ნივთის შეცვლა დეფექტებისგან;
დ) მოითხოვოს ხარვეზის ამოღება.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ითვლება, რომ მან მომხმარებელთა განცხადება ან მოთხოვნა გამართლებულად მიიჩნია.

11.15. გამყიდველს პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკურ ნაკლოვანებას აღმოაჩენს მომხმარებელზე გადასაცემი ნივთის ორი წლის განმავლობაში, ხოლო თუ გაყიდული საქონელი გამოიყენება ერთი წლის განმავლობაში, საქონელზე მომხმარებელზე გადასაცემად.

11.16. მომხმარებელთა პრეტენზია, რომ მოხდეს დეფექტის ამოღება ან დეფექტის ერთი უფასოდ გაყიდვა, ერთი წლის შემდეგ იწურება, დეფექტის აღმოჩენის დღიდან ითვლის, მაგრამ მომხმარებელზე მომხმარებელზე ნივთის გამოქვეყნებიდან არა უადრეს ორი წლის შემდეგ, და თუ გასაყიდი საგანი არის ის ნივთი, რომელიც გამოიყენება ერთი წლის განმავლობაში. ნივთის მომხმარებელზე გადაცემა.

11.17. იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველის ან მწარმოებლის მიერ მითითებული ნივთის ვადის გასვლის თარიღი მთავრდება მომხმარებელზე საქონლის მიტანის დღიდან ორი წლის შემდეგ, გამყიდველი პასუხისმგებლობით ეკისრება ამ პერიოდის გასვლამდე ნაპოვნი ამ ნივთის ფიზიკურ დეფექტს.

11.18. პუნქტში მითითებულ თარიღებზე. 11 წერტილი 15-17 მომხმარებელს შეუძლია წარუდგინოს ხელშეკრულებიდან განაღდების განცხადება ან ფასის შემცირება გაყიდული ნივთის ფიზიკური დეფექტის გამო, ხოლო თუ მომხმარებელმა მოითხოვა ნივთის არაეფექტური შეცვლა ან ხარვეზის მოხსნა, იწყება ხელშეკრულებიდან გამოსვლის შესახებ განცხადების წარდგენის ვადა ან ფასის შემცირება. ნივთების გაცვლის ან დეფექტის ამოღების ვადის არაეფექტური ამოწურვისას.

11.19. სასამართლოში ან საგარანტიო უფლებების ერთ-ერთი უფლების წინაშე გამოძიების შემთხვევაში გამოძიების შემთხვევაში, სხვა უფლებების განხორციელების ვადა, რომელსაც მომხმარებელს უფლება აქვს ამ სათაურით, შეჩერდება საქმის წარმოების საბოლოო დასრულებამდე. შესაბამისად, ეს ეხება მედიაციის პროცესებსაც, როდესაც გარანტიით გათვალისწინებული სხვა უფლებების განხორციელების ვადა, რომელსაც ექვემდებარება მომხმარებელი, იწყებს მოქმედებას იმ დღიდან, როდესაც სასამართლო უარს იტყვის შუამავლის წინაშე დადებული ხელშეკრულების დამტკიცებაზე ან მედიაციის არაეფექტური შეწყვეტის შესახებ.

11.20. გასაყიდი ნივთის სამართლებრივი დეფექტის გარანტიით სარგებლობის უფლებით სარგებლობისთვის გამოიყენება 11 პუნქტი 15-16, გარდა იმ პერიოდისა, რომელიც მოქმედებს იმ დღიდან, როდესაც მომხმარებელმა შეიტყო ხარვეზის არსებობის შესახებ, და თუ მომხმარებელმა შეიტყო ხარვეზის არსებობის შესახებ. მესამე მხარის მოქმედების შედეგი - იმ დღიდან, როდესაც მესამე მხართან დავაში მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოდ დასრულდა.

11.21. თუ, ნივთების ნაკლის გამო, მომხმარებელმა გააკეთა განცხადება ხელშეკრულებიდან გასვლის ან ფასის შემცირების შესახებ, მას შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება ზიანის ანაზღაურებისთვის, რადგან მან დადო ხელშეკრულება, დეფექტის არსებობის შესახებ გაცნობიერების გარეშე, მაშინაც კი, თუ ზიანი წარმოადგენდა იმ გარემოებების შედეგს, რომელზედაც გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი, კერძოდ, მას შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულების დადების ხარჯები ანაზღაურება, საქონლის შეგროვების, ტრანსპორტის, შენახვისა და დაზღვევის ხარჯები, ანაზღაურება იმ ხარჯების ანაზღაურებამდე, რამდენადაც იგი არ სარგებლობს მათგან, და არ მიუღია ანაზღაურება მესამე მხარისაგან და ანაზღაურდეს პროცესის ხარჯების ანაზღაურება. ეს არ ეწინააღმდეგება დებულებებს ზოგადი პრინციპების დაზიანების გამოსწორების ვალდებულების შესახებ.

11.22. ხარვეზის გამოსავლენად ნებისმიერი პერიოდის გასვლა არ ნიშნავს საგარანტიო უფლებების განხორციელებას, თუ გამყიდველი თაღლითურად მალავს ნაკლს.

11.23. გამყიდველი, თუ იგი ვალდებულია უზრუნველყოს ან მიაწოდოს ფინანსური სარგებელი მომხმარებელს, ასრულებს მას არასაჭირო შეფერხების გარეშე, არა უგვიანეს კანონით გათვალისწინებულ ვადაში.

12. პირადი მონაცემების დაცვა

12.1. მაღაზიის მომხმარებელთა მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი არის გამყიდველი.

12.2. გამყიდველი ვალდებულია დაიცვას პირადი მონაცემები 29 აგვისტოს 1997 პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის და 18 ივლისის 2002 კანონის შესაბამისად. მყიდველი, შეკვეთის დაყენებისას გამყიდველს მიაწოდა პერსონალური მონაცემები, თანხმდება გამყიდველის მიერ მათი დამუშავების მიზნით შეკვეთის დასრულების მიზნით. მყიდველს აქვს შესაძლებლობა, ნებისმიერ დროს ნახოს, შეცვალოს, განაახლოს და წაშალოს თავისი პერსონალური მონაცემები.

12.3 პერსონალური მონაცემები არ არის გამჟღავნებული გამყიდველის მიერ სხვა პირებისთვის სხვა მიზნებისათვის, გარდა 13.2 პუნქტში მითითებული.

12.4 პერსონალური მონაცემები მუშავდება და დაცულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისად, ისე, რომ ხელი შეუშალოს მესამე პირების დაშვებას.

13. საბოლოო დებულებები

13.1. დებულებები და გამყიდველსა და მყიდველს შორის დადებული გაყიდვების ხელშეკრულება ექვემდებარება პოლონეთის კანონს.

13.2. თითოეული მყიდველი ვალდებულია წაიკითხოს შინაგანაწესი და მისი დებულებები სავალდებულოა მყიდველისათვის მაღაზიაში მისი შეკვეთის განთავსების დროს.

13.3. თუ ამ დებულების რომელიმე დებულება ან დებულების ნაწილი არის ან გახდება არაეფექტური, იგი არ გამოაქვს დანარჩენ დებულებებს არაეფექტურად და არ იმოქმედებს დადებული ხელშეკრულების მოქმედებაზე. არაეფექტური დებულება უნდა შეიცვალოს შესაბამისი იურიდიულად დასაშვები დებულებით, რომელიც საუკეთესოდ აკმაყოფილებს არასწორი დებულების მიზანს.

13.4. მყიდველს შეუძლია სარჩელი შეიტანოს გამყიდველთან მიმართებაში საერთო სასამართლოში, რომელსაც აქვს იურისდიქცია მყიდველის ან გამყიდველის რეგისტრირებულ ოფისში. გამყიდველს შეუძლია სარჩელი შეიტანოს მყიდველის წინააღმდეგ მხოლოდ საერთო სასამართლოს წინაშე, რომელსაც აქვს იურისდიქცია მყიდველის საცხოვრებელი ადგილის / რეგისტრირებული ოფისის მიმართ.

13.5 გამყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები ამ რეგულაციებში, მაშინ როდესაც ამ ცვლილებებმა შეიძლება არ გააუარესოს მყიდველის სიტუაცია (უფლებები), რომლის ბრძანება მიმდინარეობს და წარდგენილია წინა რეგულაციების მოქმედების პერიოდში.

13.6 დებულებები გამოიყენება 25 დეკემბრიდან 2014.