Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. ზოგადი დებულებები

1.1. ონლაინ მაღაზიის კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა არის ინფორმატიული, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი არ წარმოადგენს ვალდებულებების წყაროს მომსახურების მომხმარებლებისთვის ან ონლაინ მაღაზიის მომხმარებლებისთვის.

1.2. ონლაინ მაღაზიის მეშვეობით შეგროვებული პირადი მონაცემების ადმინისტრატორი არის კლაუდია ვცისო, რომელიც აწარმოებს ბიზნესს Klaudia Wcisło Moi Mili სახელწოდებით, რომელიც ჩაწერილი იყო პოლონეთის რესპუბლიკის ეკონომიკურ საქმიანობის ცენტრალურ რეესტრში და ინფორმაციას ეკონომიკის მინისტრის კომპეტენტური მინისტრის მიერ, რომელსაც ინახავს პოლონეთის რესპუბლიკის ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ, რომელსაც აქვს: საქმიანობის ადგილი და მისამართი, მიწოდების მისამართი: ul. Gizów 3 / 41 01-249 ვარშავა, NIP 9930439924, REGON 146627846, ელ.ფოსტის მისამართი: moimili.info@gmail.com- შემდგომში მოიხსენიება "ადმინისტრატორი" და ამავდროულად არის ონლაინ მაღაზიის მომსახურების მიმწოდებელი და გამყიდველი.

1.3. მომსახურების მიმღების და მომხმარებლის მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები მუშავდება 29 აგვისტო 1997- ის პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისად (კანონების ჟურნალი 1997 No. 133, პუნქტი 883, შესწორებულია) (შემდგომში: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი) და აქტის შესახებ მომსახურების მიწოდება 18 ივლისის 2002 ელექტრონული საშუალებით (კანონების ჟურნალი 2002 No. 144, პუნქტი 1204, შესწორებულია).

1.4. ადმინისტრატორი განსაკუთრებული ზრუნვით იცავს მონაცემთა სუბიექტების ინტერესების დაცვას და, განსაკუთრებით, უზრუნველყოფს მის მიერ შეგროვებული მონაცემების დამუშავებას კანონის შესაბამისად; მითითებული, კანონიერი მიზნებისათვის შეგროვებული და ამ მიზნებისათვის შეუთავსებელი შემდგომი დამუშავების მიზნით; ფაქტობრივად სწორი და ადეკვატური იმ მიზნებთან მიმართებაში, რისთვისაც ისინი მუშავდება და ინახება ფორმით, რაც საშუალებას აძლევს იმ პირთა იდენტიფიცირებას, რომელთანაც მათ ეხებათ, არაუმეტეს, ვიდრე საჭიროა დამუშავების მიზნის მისაღწევად.

1.5. ყველა სიტყვა, გამოთქმა და აბრევიატურა, რომელიც გვხვდება ამ ვებსაიტზე და იწყება დიდი ასოებით (მაგ. გამყიდველი, ონლაინ მაღაზია, ელექტრონული მომსახურება) უნდა იქნას გაგებული მათი განმარტებების შესაბამისად, რომელიც შეიცავს ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტებზე, რომელიც ხელმისაწვდომია ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე.

2. მონაცემების შეგროვების და მონაცემთა მონაცემების მიზნები და ინფორმაცია

2.1. ადმინისტრატორის მიერ დამუშავებული მონაცემების მიზნის, ფარგლების და მიმღების ყოველ ჯერზე შედეგი ხდება მომხმარებლის მომხმარებლის ან მომხმარებლის მიერ ონლაინ მაღაზიაში განხორციელებული ქმედებების შედეგად. მაგალითად, თუ მომხმარებელი შეკვეთაზე კურიერის მაგივრად ირჩევს პირად კოლექციას, მაშინ მისი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება გაყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისა და განხორციელებისთვის, მაგრამ იგი აღარ გახდება ხელმისაწვდომი იმ გადამზიდავს, რომელიც ასრულებს გადაზიდვას ადმინისტრატორის მოთხოვნით.

2.2. ადმინისტრატორის მიერ სამსახურის მიმღებთა ან მომხმარებელთა პირადი მონაცემების შეგროვების შესაძლო მიზნები:
ა) გაყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ან ხელშეკრულების დადება და შესრულება ელექტრონული მომსახურების გაწევის შესახებ (მაგ. ანგარიში).
ბ) ადმინისტრატორის საკუთარი პროდუქტებისა თუ მომსახურების პირდაპირი მარკეტინგი.
გ) ონლაინ მაღაზიის მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების შესაძლო მიმღებმა:
- იმ მომხმარებლის შემთხვევაში, რომელიც იყენებს ონლაინ მაღაზიას ფოსტით ან კურიერით მიწოდების მეთოდით, ადმინისტრატორი ადგენს მომხმარებლის მიერ შეგროვებულ პერსონალურ მონაცემებს შერჩეულ გადამზიდველს ან შუამავალს, რომელიც ასრულებს გადაზიდვას ადმინისტრატორის მოთხოვნით.
- იმ მომხმარებლის შემთხვევაში, რომელიც იყენებს ონლაინ მაღაზიას ელექტრონული გადახდის მეთოდით ან გადახდის ბარათით, ადმინისტრატორი ადგენს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს შეგროვებულ სუბიექტს, რომელიც ემსახურება აღნიშნულ გადახდებს ონლაინ მაღაზიაში.

2.3. ადმინისტრატორს შეუძლია დაამუშავოს სამსახურის მიმღებთა ან მომხმარებელთა შემდეგი პერსონალური მონაცემები, რომლებიც იყენებენ ონლაინ მაღაზიას: სახელი და გვარი; ელ.ფოსტის მისამართი; საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი; ადგილზე მიტანის მისამართი (ქუჩა, სახლის ნომერი, ბინის ნომერი, საფოსტო კოდი, ქალაქი, ქვეყანა), საცხოვრებელი / საქმიანი მისამართი / რეგისტრირებული მისამართი (თუ განსხვავდება ადგილზე მიტანის მისამართი). იმ მომსახურების მიმღების შემთხვევაში თუ მომხმარებლები, რომლებიც არ არიან მომხმარებლები, ადმინისტრატორს შეუძლია დამატებით დაამუშავოს კომპანიის მიმღების ან მომხმარებლის კომპანიის სახელი და საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი (NIP).

2.4. ზემოთ მოცემულ წერტილში ნახსენები პერსონალური მონაცემების მიწოდება შეიძლება საჭირო გახდეს ონლაინ მაღაზიაში ელექტრონული სერვისების განსახორციელებლად გაყიდვების ხელშეკრულების ან ხელშეკრულების გაფორმებისა და განხორციელებისთვის. ყოველ ჯერზე, ხელშეკრულების დასაფორმებლად საჭირო მონაცემების ფარგლები ადრე მითითებულია ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე და ონლაინ მაღაზიის დებულებაში.

3. თანამშრომლები და ოპერატიული მონაცემები

3.1. ქუქი – ფაილები მცირე ტექსტური ინფორმაციაა ტექსტური ფაილების სახით, გაგზავნილი სერვერის მიერ და შენახულია იმ პირის მხარეს, რომელიც სტუმრობს ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტს (მაგ. კომპიუტერის, ლეპტოპის ან სმარტფონის მეხსიერების ბარათის მყარ დისკზე - ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ მოწყობილობას იყენებს ეწვიეთ ჩვენს ონლაინ მაღაზიას). დეტალური ინფორმაცია ქუქი-ფაილების შესახებ, აგრეთვე მათი შექმნის ისტორიის შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ, სხვათა შორის აქ: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. ადმინისტრატორს შეუძლია ამუშავოს ქუქი-ფაილებში მოცემული მონაცემები, როდესაც ვიზიტორები იყენებენ ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტს შემდეგი მიზნებისათვის:
ა) დაადგინეთ სერვისის მომხმარებლები, რომლებიც შედიან ონლაინ მაღაზიაში და აჩვენებენ, რომ ისინი შესული არიან;
ბ) კალათაში დამატებული პროდუქციის დამახსოვრება შეკვეთის დასადგენად;
გ) შეკვეთის შევსებული ფორმების, გამოკითხვების ან შესვლის მონაცემების დამახსოვრება ონლაინ მაღაზიაში;
დ) ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტის შინაარსის ადაპტაცია მომსახურების მიმღების ინდივიდუალურ პრეფერენციებთან (მაგ. ფერებთან დაკავშირებით, შრიფტის ზომას, გვერდების განლაგებას) და ონლაინ მაღაზიის გვერდების გამოყენების ოპტიმიზაცია;
ე) ანონიმური სტატისტიკის შენარჩუნება, რომელშიც მოცემულია ინტერნეტ მაღაზიის ვებსაიტის გამოყენება.
ვ) სტანდარტულად, ბაზარზე არსებული ვებ – ბრაუზერების უმეტესობა სტანდარტულად იღებს cookie- ს შენახვას. ყველას აქვს შესაძლებლობა განსაზღვროს cookie– ების გამოყენების პირობები საკუთარი ვებ – ბრაუზერის პარამეტრების გამოყენებით. ეს ნიშნავს, რომ, მაგალითად, შეგიძლიათ ნაწილობრივ შეზღუდოთ (მაგ. დროებით) ან მთლიანად გამორთოთ ქუქი – ფაილების შენახვის ვარიანტი - ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, თუმცა, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ონლაინ მაღაზიის ზოგიერთ ფუნქციონალობაზე (მაგალითად, შეიძლება შეუძლებელი იყოს შეკვეთის ბილიკის გავლა შეკვეთის ფორმის საშუალებით. შეკვეთის შემდგომი ნაბიჯების განმავლობაში კალათაში პროდუქტები არ გახსოვდეთ).

3.3. ქუქი-ფაილების ვებ – ბრაუზერის პარამეტრები მნიშვნელოვანია ჩვენი ონლაინ მაღაზიის მიერ ქუქი – ფაილების გამოყენებაზე თანხმობის თვალსაზრისით - კანონის შესაბამისად, ასეთი თანხმობა შეიძლება გამოხატავდეს նաև ვებ – ბრაუზერის პარამეტრების საშუალებით. ასეთი თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში, თქვენ უნდა შეცვალოთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები პარამეტრების სფეროში.

3.4 დეტალური ინფორმაცია ქუქი – ფაილების პარამეტრების შეცვლისა და პოპულარულ ვებ – ბრაუზერებში მათი დამოუკიდებელი წაშლის შესახებ, იხილეთ ბრაუზერის დახმარების განყოფილებაში.

3.5 ადმინისტრატორი ასევე ამუშავებს ანონიმურ ოპერაციულ მონაცემებს, რომელიც დაკავშირებულია ონლაინ მაღაზიის გამოყენებასთან (IP მისამართი, დომენი), რათა შექმნას სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლოა ონლაინ მაღაზიის ადმინისტრირებაში. ეს მონაცემები არის მთლიანი და ანონიმური, ანუ ისინი არ შეიცავს მახასიათებლებს, რომლებიც განსაზღვრავს ონლაინ მაღაზიაში ვიზიტორებს. ეს მონაცემები არ არის გამჟღავნებული მესამე პირებისთვის.

4. საფუძველი მონაცემთა დამუშავების შესახებ

4.1. მომსახურების მიმღების ან მომხმარებლის მიერ პერსონალური მონაცემების მიწოდება ნებაყოფლობითია, მაგრამ ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე მითითებული პერსონალური მონაცემების და ონლაინ მაღაზიის წესების შეუსრულებლობა, რომელიც აუცილებელია გაყიდვების ხელშეკრულების გაფორმების ან განხორციელების მიზნით, ხელშეკრულების ან ხელშეკრულების გაფორმებისთვის, ელექტრონული სერვისების მიწოდებისთვის, იწვევს ამ ხელშეკრულების დადების უუნარობას.

4. 2. მიმღების მომსახურების ან მომხმარებელთა პირადი მონაცემების დამუშავების საფუძველია ხელშეკრულების შესრულების აუცილებლობა, რომლის მონაწილეა ის მხარე, ან მისი თხოვნით მიიღებს ზომებს მისი გაფორმებამდე. ადმინისტრაციის საკუთარი პროდუქტის ან მომსახურების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა დამუშავების შემთხვევაში, ამგვარი დამუშავების საფუძველია (1) სამსახურის მიმღების ან მომხმარებლის წინასწარი თანხმობა ან ადმინისტრატორის მიერ განხორციელებული იურიდიულად მიზნობრივი მიზნების შესრულება (პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის 2 პუნქტის 23 პუნქტის შესაბამისად) ადმინისტრატორის საკუთარი პროდუქტებისა თუ მომსახურების პირდაპირი მარკეტინგი ლეგიტიმურ მიზნად ითვლება).

5. კონტროლის, წვდომისა და შინაარსის უფლება თქვენი მონაცემების შესახებ
გაუმჯობესება

5.1. მიმღების სერვისს ან მომხმარებელს უფლება აქვს წვდომა მის პერსონალურ მონაცემებზე და შეასწორონ ის.

5.2. თითოეულ პირს აქვს უფლება გააკონტროლოს იმ მონაცემების დამუშავება, რომლებიც მათ ეხება ადმინისტრატორის მონაცემთა ნაკრებში, და კერძოდ, უფლება: მოითხოვოს პერსონალურ მონაცემთა შევსება, განახლება, გამოსწორება, დროებით ან მუდმივად შეჩერება მათი დამუშავება ან მათი ამოღება, თუ ისინი არასრულია, მოძველებულია, ყალბი ან იქნა შეგროვებული კანონის დარღვევით ან აღარ არის საჭირო მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც ისინი შეგროვდა.

5.3. თუ მომხმარებელი ან მომხმარებელი თანხმდება მონაცემების დამუშავებაზე, ადმინისტრატორის საკუთარი პროდუქტებისა თუ მომსახურების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით, თანხმობა შეიძლება გაუქმდეს ნებისმიერ დროს.

5.4. თუ ადმინისტრატორი აპირებს მიმღების ან კლიენტის სერვისის მონაცემების დამუშავებას ან დამუშავებას ადმინისტრატორის საკუთარი პროდუქციის ან მომსახურების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით, მონაცემთა სუბიექტი ასევე უფლებამოსილია (1) წარუდგინოს წერილობითი, მოტივირებული მოთხოვნა, რომ შეწყვიტოს მისი მონაცემების დამუშავება განსაკუთრებული ვითარების გამო. ან (2) ექვემდებარება მისი მონაცემების დამუშავებას.

5.5. ზემოთ ხსენებული უფლებების განხორციელების მიზნით, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ადმინისტრატორს წერილობით ან ელექტრონული ფოსტით გაგზავნით ადმინისტრატორის მისამართს, რომელიც მითითებულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დასაწყისში.

6. საბოლოო დებულებები

6.1. ინტერნეტ მაღაზია შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებსაიტებზე. ადმინისტრატორი მოუწოდებს, რომ სხვა ვებსაიტებზე გადასვლის შემდეგ, წაიკითხოთ აქ მითითებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ამ ონლაინ მაღაზიას.

6.2. ადმინისტრატორი იყენებს ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს, რომლებიც უზრუნველყოფს დამუშავებული პერსონალური მონაცემების დაცვას, დაცული მონაცემების საფრთხეებისა და კატეგორიების შესაბამისი და, კერძოდ, იცავს მონაცემებს არაუფლებამოსილი პირების გამჟღავნებისგან, უნებართვო პირის მიერ მოხსნით, მოქმედი კანონების დარღვევით და დამუშავებით, ცვლილებებით, ზარალით, დაზიანებით ან განადგურებით.

6.3. ადმინისტრატორი უზრუნველყოფს შემდეგ ტექნიკურ ზომებს, რათა თავიდან აიცილონ არაუფლებამოსილი პირების მიერ ელექტრონულად გაგზავნილი პერსონალური მონაცემების მოპოვება და მოდიფიცირება:
ა) მონაცემთა არასანქცირებული წვდომის საწინააღმდეგო მონაცემების უზრუნველყოფა.
ბ) ანგარიშზე წვდომა მხოლოდ ინდივიდუალური შესვლისა და პაროლის მიწოდების შემდეგ.